2018. február 27., kedd

Ha jó hírű, akkor is ismerik a nevét? Vagy a hírnévhez elég celebnek lenni?


Egy korábbi bejegyzésben már említettem, hogy sok un. négykarakteres szólás (szádzsászongo/사자성어) forog a koreai nyelvben. A név jelentése lebontva: szá=4, dzsá=karakter, szongo=szólás.
Ezek a mondások szinte mindig a kínai eredetre vezethetők vissza, ezért amikor a filmekben a falra kiírt feliratokkal találkozunk, többnyire nemcsak koreai betűkkel, hanem a kínai szavak képjelével is látjuk azokat.
Tudom, hogy mi magyarok többnyire nem tudjuk megkülönböztetni a kínai írást a koreaitól, mégis  nagyon jelentős különbség van.
A koreai nyelv, a keleti nyelvek közül egyedülállóan, hangjelölő. Éppúgy, mint például a mi anyanyelvünk is. A koreai ábc 14 mássalhangzóból és 10 magánhangzóból áll. Azért látják sokan hasonlónak a kínai szóképekhez, mert a hangokat szótagokba rendezik, egy szótagban legfeljebb 4 hangjel jelenhet meg, a szótagnak egy négyzeten belül el kell férnie. A koreai iskolások írásfüzetei ezért hasonlóak a mi négyzethálós számtan füzeteinkhez, csak a négyzetek jóval nagyobbak.

Ezek után a szólás, aminek a megfejtésére egy sorozat címe sarkallt: 명불허전 
A négy szótag sorrendben:
  • m, jo, ng  → együtt: mjong
  • b, u, l       → együtt: bul
  • h, ó          → együtt: hó (ha)
  • dzs, ó, n  → együtt: dzsón (dzsan)

A kínai karaktereket Koreában "hándzsá"-nak hívják, a kínai eredetű koreai szavak neve "sinokoreai". Majdnem minden szavukra van eredeti koreai, illetve sinokoreai formula. A beszélt nyelvben vagy az egyiket, vagy a másikat használják gyakrabban.

Hándzsá        Eredeti koreai szó          Sinokoreai szó           Magyar jelentés 

        이름                                   név
        아니다                                  nem
        비다                                   üres (hiába)
        전하다                                  közöl, jelent, átad

A szólás fordítása, tehát: A név nem hiábavaló közlés (ismerik a nevet, mivel jó a híre).
Magyarítva: Ez a név garancia. / Jó hírű név.

Van egy nagyon hasonlító, latin eredetű szólás, én a francia nyelvből ismerem. Ez a "Noblesse oblige", aminek a jelentése "A nemesség kötelez". Használják olyan formában is, hogy "A név kötelez". Jelentése eredetileg az, hogy a nemesnek, illetve a név (rang) viselőjének illik példamutatóan, erényesen viselkedni.
Tudom, elég hosszúra sikeredett, de még eszembe jutott, hogy a noblesse szóból ered a "sznob" kifejezésünk is. Eredetileg, régi elit iskolába bekerült, nem nemesi diákokat jelöltek ezzel a szóval a francia "sans noblesse" (nem nemes) rövidítésével - s'nob - a feljegyzésekben.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése